Vind het antwoord op jouw vraag

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de veranderingen binnen sociaal wonen. Om antwoorden makkelijker te vinden, kan je een zoekterm invullen of een categorie aanduiden. Selecteer de categorie waartoe jij behoort en ontdek een overzicht met alle vragen en antwoorden voor jouw situatie.

Hoe kan ik mij inschrijven bij de nieuwe woonmaatschappij?

Voorlopig zijn de woonmaatschappijen er nog niet. Deze ontstaan tussen nu en 30 juni 2023. Je kan voorlopig nog bij de bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren terecht. Je kan via de regiozoeker opzoeken welke woonmaatschappij er in jouw gemeente zal komen.

Is er nog geen woonmaatschappij? Dan kan je je inschrijven bij één van de bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren. Die kan jouw dossier nu al doorsturen naar andere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in de regio. En, die zal jouw dossier overdragen aan de nieuwe woonmaatschappij zodra die er is.

Wat gebeurt er met mijn plaats op de wachtlijst bij de nieuwe woonmaatschappij?

De woonmaatschappij kan al meteen met één wachtlijst werken. Dan krijg je een nieuw inschrijvingsnummer en een nieuwe plaats op de wachtlijst. Je krijgt wel jouw oudste inschrijvingsdatum waardoor je je langste wachttijd behoudt.

De woonmaatschappij kan ook nog met afzonderlijke wachtlijsten blijven werken. Dan behoudt de woonmaatschappij de verschillende aparte wachtlijsten van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Je behoudt dan je plaats op de wachtlijst die je had bij vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Ook dan verlies je geen opgebouwde wachttijd.

Je verliest geen opgebouwde wachttijd, of de woonmaatschappij nu kiest voor één wachtlijst of voor de afzonderlijke wachtlijsten.

Moet ik me opnieuw inschrijven bij de nieuwe woonmaatschappij?

Neen, de woonmaatschappij neemt jouw dossier over. Je zal maar één dossier bij de woonmaatschappij hebben. Je moet hiervoor niets doen. Zodra dit kan, informeert de woonmaatschappij je hierover.

Blijf ik op de wachtlijst voor een sociale koopwoning staan bij de nieuwe woonmaatschappij?

Je blijft op de wachtlijst staan voor geplande en lopende sociale koopprojecten in de gemeentes waar jouw woonmaatschappij actief is. Maar, het kan zijn dat jouw plaats op de wachtlijst wijzigt of dat je je opnieuw moet inschrijven. De woonmaatschappij zal je hierover informeren zodra dit kan en nodig is. Op dit moment kan je nog terecht bij jouw sociale huisvestingsmaatschappij.

Kan ik nog altijd bij de woonmaatschappij terecht om sociaal te lenen?

Niet elke woonmaatschappij zal sociale leningen bemiddelen. Op dit moment kan je nog terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale leningen bemiddelen en bij het Vlaams Woningfonds.

Behoud ik de voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor?

Ja, je behoudt jouw (financiële) voordelen, ook als je verhuurt aan de woonmaatschappij. Dit verandert niet. Deze voordelen vind je op de website van VMSW.

Blijft mijn onderhandelde huurprijs dezelfde of moet ik mijn huurcontract opnieuw onderhandelen?

Jouw huurcontract en huurprijs blijven dezelfde. Jouw huurcontract loopt ook gewoon verder; je moet dit niet opnieuw onderhandelen.

De woonmaatschappij neemt dit over van het sociaal verhuurkantoor waaraan je nu verhuurt. Je moet hiervoor niets doen. Het kan wel zijn dat jouw contactpersonen veranderen. De woonmaatschappij zal je hierover informeren zodra dit kan.

Behoud ik mijn huurprijs bij de nieuwe woonmaatschappij?

Ja, jouw huurprijs(berekening) blijft dezelfde. Jouw huurprijs(berekening) verandert niet door de vorming van de nieuwe woonmaatschappij.

Moet ik een nieuw huurcontract sluiten met de woonmaatschappij?

Neen, jouw huurcontract blijft hetzelfde en loopt gewoon door bij de nieuwe woonmaatschappij. Ook de huurwaarborg en plaatsbeschrijving veranderen niet.

Het kan wel zijn dat het rekeningnummer van de woonmaatschappij verandert. Dan moet je jouw betaling voor de maandelijkse huur aanpassen naar dit rekeningnummer. Je moet hiervoor nu niets doen. Je blijft jouw huur betalen op het bestaande rekeningnummer. De woonmaatschappij zal je informeren over een nieuw rekeningnummer zodra dit kan.

Ik schreef me in voor een andere sociale woning. Blijft deze aanvraag lopen bij de nieuwe woonmaatschappij?

Ja, de nieuwe woonmaatschappij neemt jouw aanvraag over. Zodra dit kan, zal de woonmaatschappij je hierover informeren.

Wijzigt het interne huurreglement bij mijn woonmaatschappij?

Ja, dit kan. Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en – verhuurkantoren bundelen de krachten in één woonmaatschappij. Hierdoor kan het zijn dat jouw intern huurreglement wijzigt. Jouw woonmaatschappij zal je informeren als er een nieuw intern huurreglement komt en vanaf wanneer dit zal gelden.

Ik sta in voor een bouw- of renovatieproject voor een SHM. Verandert deze overheidsopdracht als de SHM fuseert tot een woonmaatschappij?

Neen, deze verandert niet. Jouw opdracht loopt gewoon door bij de nieuwe woonmaatschappij. In het modelbestek VM/B 2017 van de VMSW staat hiervoor een clausule om de inschrijvers te informeren over deze komende fusies. Maar, het is geen probleem als dit niet in jouw bestek is opgenomen. De omvorming naar woonmaatschappijen vloeit rechtstreeks voort uit een wijziging in de regelgeving waardoor er dus geen contractuele overdracht is en een andere partij niet moet instemmen. Het kan wel zijn dat jouw contactpersonen of het adres van de woonmaatschappij wijzigen.

Je kan als opdrachtnemer naar aanleiding van deze overdracht naar de woonmaatschappij, geen compensatie of aanpassing van de voorwaarden vragen.