Handleiding toolboxen

Op deze pagina vind je alle communicatiemiddelen die je in jouw regio kan gebruiken. Daarbij kan je kiezen tussen print- of onlinetools. Er is ook een onderdeel voor communicatie naar professionele partners: projectontwikkelaars, lokale besturen, welzijnspartners … Gebruik de documenten onder dat segment als je naar hen communiceert.

Bij het downloaden van een pakket, in eender welk formaat, krijg je zowel de pdf- als InDesignbestanden. In deze bestanden vind je de tool telkens in de 4 kleuren. We raden je aan om in je communicatie altijd dezelfde kleur te gebruiken.

De bijgevoegde handleiding bevat een overzicht van alle stijlelementen en tools, samen met hoe je ze vormelijk en technisch correct gebruikt. Het draaiboek voor communicatie helpt je bij het opstellen van een heldere communicatieplanning, om de tools efficiënt in te zetten. Neem beide documenten goed door, zodat we met z’n allen op eenzelfde lijn blijven.

Heb je toch nog vragen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@vmsw.be

Tools professionele partners

Hieronder vind je alle middelen om te communiceren naar projectontwikkelaars en het werkveld.