Één weg naar je sociale woning

Toegankelijkheidsverklaring

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen streeft ernaar haar website(s) toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.vmsw.be en de daaraan verbonden extranetten voor professionele partners.

Hoe leeft de VMSW de richtlijnen na?

Deze website voldoet voor 95% aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA).

We hielden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid en controleren dit geregeld met een toegankelijkheidschecker (Site Improve).
Maar er zijn beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

  1. In het luik ‘statistieken’ in de footerbalk onderaan de website staan enkele afbeeldingen van tabellen met tekst. We bieden in de alt tag een duidelijke omschrijving aan. Ook verwijzen we in die alt tag naar een toegankelijke pdf met dezelfde inhoud verderop de pagina.
  2. De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
    Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  3. Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

Wat doet de VMSW om de toegankelijkheid te verbeteren?

We bieden ook een voorleesfunctie aan via Readspeaker. U vindt een knop ‘lees voor’ op elke webpagina in de rechter bovenhoek. Hoe u de software gebruikt, leest u op onze uitlegpagina over Readspeaker.

De documenten die we aanbieden zijn grotendeels toegankelijke pdf’s. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. U e-mailt hiervoor naar communicatie@vmsw.be. Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Feedback

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op communicatie@vmsw.be.
Ann Reynaert, coördinator digitale communicatie binnen het communicatieteam, verwerkt uw verzoek.

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen via onze klachtenbehandelaar of op 02 505 44 12.

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 21 september 2020 op. De VMSW deed dat via een zelfbeoordeling, na een grondige screening met de tool SiteImprove.

Deze toegankelijkheidsverklaring is herzien op 13 oktober 2021.